Steg 3 – Regeringens proposition 2012/13:61

Nu har regeringen föreslagit steg 3 i ändring av revisionsfrågor m.m.
Mer information om förslaget kan du få här

Frivillig revision

Riksdagen har fattat beslut att införa frivillig revision.
Beslutet är i enlighet med regeringens lagrådsremiss och proposition.
Mer information om "Frivillig revision" kan du få här

Frivillig revision - Tidsplan


Översikt för företag med kalenderår som räkenskapsår

 
  1. Lagen börjar gälla.
  2. Första möjliga dag att fatta beslut om ändring av bolagsordningen.
  3. Lämpligt att fatta beslut i samband med årsstämman.
  4. Årsredovisningen för 2010 till Bolagsverket med revisionsberättelse.
  5. Anmälan om ändring ska ha kommit in till Bolagsverket.
  6. Årsredovisningen för 2011 till Bolagsverket första gången utan revisionsberättelse.

Enklare redovisning

Regeringen föreslår i en proposition att reglerna om redovisning ska bli enklare.
Förslagen är ett led i regeringens strävan efter reella förenklingar för företagen.
Mer information om "Enklare redovisning" kan du få här
Kortare arkiveringstid

Arkiveringstiden för redovisningsmaterial har förkortats från 10 år till 7 år.
Material för tiden före 2004 kan därmed slängas !

Bilresor 2010 & 2011

Avdrag i tjänsten samt till o från arbetet

Med egen bil                18.50 kr / mil
Förmånsbil                   9.50 kr / mil med bensin
                                   6,50 kr / mil med diesel

 

Sänkt krav på aktiekapital för privata aktiebolag

Riksdagen har antagit regeringens förslag på sänkning av kravet på aktiekapital för privata aktiebolag.
Detta innebär att kravet på aktiekapital för privata aktiebolag halveras, från tidigare 100 000 kr till 50 000 kr.
Sänkningen av aktiekapitalkravet trädde i kraft den 1 april 2010.
Mer information om "Sänkt krav på aktiekapital" kan du få här