Vilka är vi?

Vi är Cityrevisorerna! Ett nischorienterat revisionsbolag med huvudsaklig inriktning på mindre och medelstora revisionsuppdrag.
Våra kunder arbetar inom många olika brancher; bygg, informationsteknologi, konsult, handel mm. Vi samarbetar även med andra kvalificerade ekonomi- och konsultföretag för att finna en optimal lösning åt våra kunder.

Vårt revisionsarbete är helt datoriserat, vilket ger ökade möjligheter till god och effektiv överblick, professionella prestationer och
högkvalitativa tjänster. Vi ser därför helst att Ni använder SIE "Standard Import Export" vid filöverföring från Er bokföring till våra revisionsprogram för bearbetning.

Önskar ni mer information kan ni läsa vidare på vår hemsida eller ta kontakt med oss för en genomgång av Ert företag.

 

Craig Phillips
telefon: 0708-88 84 53
fax: 08-12 44 81 55
craig@cityrevisorerna.nu

a

Agneta Phillips
agneta@cityrevisorerna.nu

Craig är godkänd revisor. Efter ett flertal år på
Ernst & Young har han jobbat i egen byrå sedan 1995.
Han har även erfarenhet som ekonomichef.

Agneta är revisionskonsult.